Cmentarze łemkowskie powiatu gorlickiego

Aktualności

Lista aktualności

Inwentaryzacja dobiega końca

Stowarzyszenie Klub Miłośników Łemkowszczyzny od kilku lat prowadzi akcje uporządkowywania opuszczonych cmentarzy łemkowskich na terenie Beskidu Niskiego. Ich celem jest wzrost świadomości społecznej w zakresie roli i wartości lokalnego dziedzictwa kulturowego.

W tym roku Stowarzyszenie Klub Miłośników Łemkowszczyzny realizowało projekt kończący całość prac, który został dofinansowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w ramach programu Wspólnie dla dziedzictwa 2019. Zinwenataryzowano w jego ramach nagrobki na 4 cmentarzach - w Bednarce, Rozdzielu, Bielance oraz Łosiu. Tak jak w latach poprzednich, prace wykonywali wolontariusze. Pod okiem opiekunów uporządkowali cmentarze, kosząc trawę i usuwając zakrzaczenia. Następnie dokonali pomiarów poszczególnych nagrobków - zachowanych, a powstałych do 1947 r. Równolegle wykonywali inwentaryzację fotograficzną i odczytywali inskrypcje nagrobne.

Efekty działań wolontariuszy można obejrzeć na stronie internetowej www.lemcmentarze.pl. To tam pojawiają się zdjęcia oraz dane, jakie udało się zebrać podczas prac. Jako zwieńczenie zadania powstała także wystawa fotograficzna która prezentowana będzie w Bielance i Wysowej. Ukaże zwiedzającym przesłanie projektu i stworzy łatwiejszy dostęp do poszerzenia wiedzy z zakresu historii, kultury i tradycji naszego regionu.

Działania inwentaryzacyjne mają na celu zachowanie i promowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego. W wyniku wysiedleń społeczności łemkowskiej w 1947 r. wiele cmentarzy łemkowskich pozostało opuszczonych i zaniedbanych. Wiele z nich wymaga pilnych działań konserwatorskich. Prace stowarzyszenia zwracają uwagę na potrzebę ratowania zabytkowych obiektów małej architektury sepulkralnej oraz na potrzebę wpisania do rejestru zabytków poszczególnych obiektów, nie będących do tej pory w ewidencji.

„Dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla dziedzictwa.”