Cmentarze łemkowskie powiatu gorlickiego

Aktualności

Lista aktualności

Kolejne prace inwentaryzacyjne

Stowarzyszenie Klub Miłośników Łemkowszczyzny realizował w lipcu projekt inwentaryzacji cmentarzy łemkowskich na terenie gminy Uście Gorlickie, dofinansowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w ramach programu Wolontariat dla dziedzictwa 2017.
Już po raz kolejny odbył się obóz wolontariacki, który polegał na inwentaryzacji cmentarzy łemkowskich na terenie Uścia Gorlickiego. Pod okiem opiekunów wolontariusze w pierwszej kolejności dokonali uporządkowania cmentarzy poprzez wykoszenie trawy i usunięcie zakrzaczeń wokół nagrobków. Następnie przystąpili do wszelkich pomiarów obiektów zachowanych, a wytworzonych do 1947 r. Wykonano inwentaryzację fotograficzną, odczytano, spisano i przetłumaczono każdą inskrypcję nagrobną (w większości pisane cyrylicą) oraz opisano stan zachowania poszczególnych krzyży i pomników. W wyniku wysiedleń społeczności łemkowskiej w 1947 r. obiekty te są opuszczone i zaniedbane i wymagają pilnych działań konserwatorskich.
Działania inwentaryzacyjne mają na celu zachowanie i promowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego. Zwracają uwagę na potrzebę ratowania interesujących zabytkowych obiektów sztuki małej architektury sepulkralnej oraz na potrzebę wpisania do rejestru zabytków poszczególnych obiektów nie będących do tej pory w ewidencji.
Jako zwieńczenie tych działań powstanie wystawa fotograficzna która stworzy łatwiejszy dostęp do poszerzenia wiedzy z zakresu historii, kultury i tradycji naszego regionu. Efekty działań będą także udostępnione na naszej stronie.