Cmentarze łemkowskie powiatu gorlickiego

Aktualności

Lista aktualności

Również w tym roku pracowano na cmentarzach

„Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej "Elpis", jako partner, wspomógł w tym roku Stowarzyszenie Klub Miłośników Łemkowszczyzny w realizacji zadania polegającego na kontynuacji prac inwentaryzacyjnych cmentarzy łemkowskich powiatu gorlickiego. W ramach projektu dofinansowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa odbył się obóz wolontariacki, którego celem było zakończenie inwentaryzacji cmentarzy łemkowskich na terenie gminy Uście Gorlickie. Tegoroczne prace przeprowadzone zostały na cmentarzach w Banicy, Jaszkowej, Brunarach, Izbach, Śnietnicy i Czarnej. Pod okiem opiekunów wolontariusze w pierwszej kolejności dokonali uporządkowania cmentarzy poprzez wykoszenie trawy i usunięcie zakrzaczeń wokół nagrobków. Następnie przystąpili do dokładnych pomiarów obiektów zachowanych, a wytworzonych do 1947 r. Wykonano inwentaryzację fotograficzną, odczytano, spisano i przetłumaczono każdą inskrypcję nagrobną (w większości pisane cyrylicą) oraz opisano stan zachowania poszczególnych krzyży i pomników, wykonano także rysunki techniczne każdego nagrobka. Całość została opracowana w formie papierowej i przekazana lokalnym instytucjom związanym z zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego.

„Dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla dziedzictwa"